Contact us

Facultat de Ciències Biològiques
Universitat de València
Calle del Dr Moliner, 50
46100 Burjassot, València, Spain

Phone: +34 963544174

Cristina Gil Sanz, Professor: cristina.gil@uv.es